Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Eικόνες από μια έκθεση.....


πάντες εξέκλιναν, άμα ηχρειώθησαν, ουκ έστι ποιών χρηστότητα, ουκ έστιν έως ενός.
τάφος ανεωγμένος ο λάρυγξ αυτών, ταίς γλώσσαις αυτών εδολιούσαν, ιός ασπιδων υπό τα χείλη αυτων.
ών το στόμα αράς και πικρίας γέμει.
οξείς οι ποδες αυτών έκχεαι αίμα,
σύντριμμα και ταλαπωρία εν ταις οδοίς αυτών,
και οδόν ειρήνης ουκ έγνωσαν.
ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτών....


Ρωμ.3,12-18
Τι να σου κάνουν οι ταλαίπωρες
παλεύοντας και πίνοντας μέρα και νύχτα
το αίμα το φερμακερό των ερπετών.
Αιώνες φαρμακι. Γενιές φαρμακι...

Γ. Σεφέρης

.............................................................................

Συγχωρέστε μας, μασκοφορεμένα παιδια μας.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου