Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τόν Κύριον.
Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης σφόδρα,
ἐξομολόγησιν καί μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω.
Ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον
ἐκτείνων τόν οὐρανόν ὡσεί δέρριν.
Ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τά ὑπερῶα αὐτοῦ,
ὁ τιθείς νέφη την ἐπίβασιν αὐτοῦ,
ὁ περιπατῶν ἐπί πτερύγων ἀνέμων.


    
https://skydrive.live.com/?cid=70f86bd6849dc987#cid=70F86BD6849DC987&id=70F86BD6849DC987%21545

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου