Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ι.Ναός Ἀναλήψεως Μοχοῦ                                                χείρ  Β. Βαρδάκη Μή παρασιωπήσης, ὅτι πάροικος ἐγώ εἰμί παρά σοί
καί παρεπίδημος καθώς πάντες οἱ πατέρες μου
                               Ψαλμ. 38, 13Μή μέ πετάξεις, μά νά δεῖς, πώς εἶμαι μετανάστης,
ξένος σάν τούς πατέρες μου, δοῦλος σου σάν ἐργάτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου