Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀντίπα, Ἐπισκόπου Περγάμου, τοῦ θαυματουργοῦ

Μεταξύ τῶν ὑμνωδῶν τοῦ ἁγίου Ἀντίπα εἶναι καί ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
Ἕνας ὀξύς πόνος ἤτανε ἡ αἰτία πού ὁ κύρ Ἀλέξανδρος,
ἔγραψε ὁλόκληρη τήν ἀκολουθία του σέ μιά νύχτα, ὄσο κράτησε καί ὁ πόνος του.
Στά στιχηρά τοῦ Μεγάλου ἑσπερινοῦ περιγράφει ἐξαιρετικά τό ὀξύτατο ἄλγος του.

 Ἅγιε Ἀντίπα, τῶ Χριστῶ, νῦν ὁ παριστάμενος σπεῦσον, 
εὐχήν ποιήσασθαι, ὑπέρ τοῦ ἱκέτου σου, 
ἵνα τοῦ ἀλγους ρυσθῶ, τῶν ὀδόντων ὀ δείλεος.
Πρός σέ γάρ προστρέχω, σύ γάρ μόνος ἄγιε ὡς παρρησίαν πολλήν, 
πρός τόν Ἰησοῦν κεκτημένος, 
δύνασαι καμέ ἀπαλλάξαι, τοῦ ὀδυνηροῦ τούτου νοσήματος.

Ὁ ἅγιος Ἀντίπας ῆταν ἐπίσκοπος καί γιατρός  στήν Πέργαμο τοῦ 1ου αἰῶνα.
Στά ἁγιολόγια του ἀναφέρεται ἀπό τότε  ὅτι θεραπεύει τό ἄλγος τῶν ὀδόντων.
Θεωρεῖται ἀπό τούς μεγάλους ἁγίους τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας.
Οἱ ὀδοντίατροι, ὅσοι τόν ξέρουν πιά, τόν ἔχουν προστάτη τους.
Στό προαύλιο τῆς αὐλῆς τῆς Ὀδοντιατρικῆς Ἀθηνῶν βρίσκεται ὁ ναός του
καί λειτουργεῖται άπό τόν π. Μεταλληνό πολλά χρόνια.
Σήμερα τό πρωί στόν ὄρθρο, στό Σιναίτικο μετόχι τοῦ ἁγίου Ματθαίου,
ἔνοιωθα περίεργα ἀκούγοντας κανόνα τοῦ κ. Ἀλέξανδρου γιά ἕνα ἅγιο προστάτη μου.
Ἤτανε ὁ Νίκος καί ἡ Νίκη, οί ὀδοντίατροι, ὁ Κώστας ὁ γιατρός,
ἡ Μαρία, καί ἡ μ. Εὐπραξία ἐκεῖ.
Ὁ χρόνος εἶχε καταργηθεῖ στήν σύναξη μας.
Δόξα σοι ὁ Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου