Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

                                                                                                                                   M. Bασιλάκης         2008                                      


      


Χαρε θρόνε πυρίμορφε το Θεοῦ, 
χαρε Κόρη καθέδρα βασιλική, 
κλίνη πορφυρόστρωτε, 
χρυσοπόρφυρε θάλαμε, 
χλαμς λουργόχροε, 
τιμαλφέστατον τέμενος,
στραπηφόρον ρμα, 
λυχνία πολύφωτε, 
χαρε Θεοτόκε, 
δωδεκάτειχε πόλις, 
κα πύλη χρυσήλατε, 
κα παστς γλαόμορφε,
γλαόχρυσε τράπεζα, 
Θεοκόσμητον σκήνωμα, 
χαρε νδοξε νύμφη λιοστάλακτε, 
χαρε μόνη ψυχς μου διάσωσμα.


θεοτοκίον γ' ὠδής 25 Αὐγούστου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου