Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

«Πῶς ἀπηλλάγησαν τῆς αἰχμαλωσίας οἱ  Ἰουδαῖοι ; τῷ πόθῳ τῶν Ἰεροσολύμων· ὡς οἱ γε μή τοῦτο κατορθώσαντες οὐδέν  ἀπό τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος ἐκέρδανον, ἀλλ’ ἐναπέμειναν τῇ δουλείᾳ καί ἐναπέθανον· καί ἡμεῖς, ἐάν μή τῷ τῶν οὐρανίων ἔρωτι κατασχεθῶμεν καί τῆς ἄνω Ἰερουσαλήμ, ἀλλά τῷ παρόντι βίῳ προσηλωθῶμεν,  οὐ δυνησόμεθα τήν πατρίδα ἀπολαβεῖν», ἔλεγε ὁ Χρυσόστομος, καί θυμήθηκα τήν ἕρημη πατρίδα μας. Κύριε ἐλέησον.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου