Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Ἡ Γαλατόπετρα....

Μιλούσαμε μέ τόν Ν. Ψ. στό τηλέφωνο καί μέ ρώτησε ἄν γνωρίζω κάτι για τήν γαλατόπετρα. Δέν ἤξερα. Ρώτησε τήν μάνα σου, μοῦ λέει, μπορεῖ νά ξέρει. Καθότανε ἀπέναντί μου στίς πιπεριές καί τῆς φωνάζω. Μάνα, ξέρεις τί 'ναι ἡ γαλατόπετρα ; Ναί, μοῦ λέει. Ἡ θειά σου τό Φωτεινάκι μοῦ τήν εἶχε δώσει καί τήν φοροῦσα κι' ἤβγανα γάλα καί σέ μεγάλωσα. Δυό χρόνια σέ βύζανα. Ἤτανε μιά μπλάβι  πέτρα, γιαλιστερή,  καί τήν εἶχε ράψει σ' ἔνα κομμάτι πανί καί τήν εἶχα κρεμάσει στόν κόρφο μου νά μήν φαίνεται. 

Φαίνεται τήν γαλατόπετρα τήν φορᾶ ἀκόμα καί μέ τρέφει μέ τήν σοφία της. Χριστός Ἀνέστη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου