Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Ἀναστάσιμα Χάϊ Κού....Χριστός Ἀνέστη·
ἐκ νεκρῶν.


Εὐφράνθητε οὐρανοί·
Ζωήν ὁ διδούς 
θάνατον ἐνέκρωσε.


Δεῦτε πόμα 
πίωμεν καινόν·
ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ.


Πάσχα τερπνόν·
 Ὦ Πάσχα,
λύτρον λύπης.


Ὤ θείας ! 
ὤ φίλης !
ὤ γλυκυτάτης σου φωνῆς῎** Ἀπό τίς ἀναστάσιμες ἀκολουθίες..


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου