Σάββατο 23 Απριλίου 2022

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

 Ὁ ὡραῖος κάλλει, παρὰ πάντας βροτούς, 

ὡς ἀνείδεος νεκρὸς καταφαίνεται, 

ὁ τὴν φύσιν ὡραΐσας τοῦ παντός.

Ὢ χαρὰς ἐκείνης! ὢ πολλῆς ἡδονῆς! 

ἧς περ τοὺς ἐν ᾍδῃ πεπλήρωσας, 

ἐν πυθμέσι φῶς ἀστράψας ζοφεροῖς.

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 

θανάτῳ θάνατον πατήσας 

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος.1 σχόλιο: