Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023

Συναξαριακά δίστιχα..........

 


Ναός ἁγίων Ἰωακείμ καί Νεοφύτου, Βόθωνας Μοχός, ἑσπερινός
Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νέων Ἱερομαρτύρων,

Γερασίμου Κρήτης, Κνωσσοῦ Νεοφύτου, Χεῤῥονήσου Ἰωακείμ,

Λάμπης Ἱεροθέου, Σητείας Ζαχαρίου, Πέτρας Ἰωακείμ,

Ρεθύμνης Γερασίμου, Κυδωνίας Καλλινίκου, Κισάμου Μελχισεδέκ, Διοπόλως

 Καλλινίκου καί τῶν σύν αὐτοῖς ἀθλησάντων

κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐν ἔτεσιν 1821-1822.


Ποιμένες δέκα ἀθλήσαντες ἀρτίως

Ἐχθροῦ καθεῖλον ὑψαύχενον κακίαν

Σύν τούτοις δέ γε Ἱερεῖς τε καί ἄλλοι

Βασιλείας ἔτυχον τῆς αἰωνίου.

Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ Ἰεροάθλων τιμάσθω παρεμβολή.

 

Οἱ νέοι πού μαρτύρησαν, οἱ δέκα ποιμενάρχες,

τοῦ ἐχθροῦ τήν ὑπερήφανη κατέστρεψαν κακία,

βέβαια καί μαζί μ΄  αὐτούς καί ἱερεῖς καί ἄλλοι

κέρδισαν τήν αἰώνιο οὐράνια Βασιλεία.

Ἄς τιμηθεῖ ἡ παράταξη τῶν ἱερομαρτύρων

  τήν εἰκοστή τήν τρίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου