Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010
ΠΟΙΗΤΗΣ. Φαίνεται ὅτι έκεῖ πέρα οἱ δικοί μας δεν ἔχουν τόση δυσκολιά να βρέχωνται με το αἷμα τους, ὅσην ἔχουμε ἐμεῖς να νοτισθοῦμε ἀπό ὀλίγαις σταλαματιαῖς θαλασσιναῖς...Διάλογος Δ. Σολωμοῦ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου