Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010


Kανόνα πίστεως και εἰκόνα πραότητος,
ἐγκρατείας Διδάσκαλον,
ἀνέδειξε σε τῆ ποίμνη σου,
ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια....
Στο ἐξωκλήσσι τοῦ ἁγίου Νικολάου
ἡ μάνα μου ἄφηνε την ὀρφανιά της....

Σε γάστρες και σταμνιά
τα ἀβάπτιστα νεκρά νήπια τοῦ χωριοῦ
στην αὐλή σου τα ἄφηναν.....
Κοιμητήριο τῶν ἀβάπτιστων...

Ἡ τῶν πραγμἀτων ἀλήθεια
Ἅγιε μου....
Οἱ ἐν νόσοις τον ἰατρόν,
οἱ ἐν κινδύνοις τον ρύστην
οἱ ἁμαρτωλοί τον προστάτην
οἱ πένητες τον θησαυρόν
οἱ ἐν θλίψεσι την παραμυθίαν
τον συνοδίτην οἱ ὀδοιπόροι
οἱ ἐν θαλλάση τόν κυβερνήτην
οἱ πάντες τόν πανταχοῦ θερμῶς προφθάσαντα,
μέγιστον Ἱεράρχην....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου