Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Μαθήματα για το ταξίδι τῆς ζωῆς.....


Κολύμβα, τέκνον μου, εἰς την σκάφην σου, κολύμβα και ἀπόβαλε την
την ἀλμην σου εἰς το γλυκόν νερόν. θα ἔλθει καιρός ὅτε θα κολυμβᾶς
εἰς το ἀλμυρόν το κῦμα, καθώς ἐκολύμβησεν ὅλος, χθἐς άκόμη, με την
σκάφην του ὁ παπποῦς σου ο Ἰωάννης .
"Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων.
ὁ Θεός τῆς δὀξης ἐβρὀντησε,
Κύριος ἐπί τῶν ὑδάτων πολλῶν"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου