Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011


Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν;
σύ εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνοςΚυριακή τῆς Όρθοδοξίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου