Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Xαῖρε ἡ γέφυρα, πρός τούς οὐρανούς μετάγουσα
και κλίμαξ ἡ μετάρσιος, ἥν ὁ Ἰακώβ ἐθεάσατο
Χαῖρε θεία στάμνα τοῦ μάνα.
Χαῖρε λύσις τῆς ἀρᾶς
Χαῖρε Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις, μετά σοῦ ὁ Κύριος...


Μάρτσαλος 25 Μαρτίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου