Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

                     Ψαλμός 82ος      Σέ μεταγραφή

2. Θεέ μου,
λλος Θεός  δέν τό μπορε, σένα  νά σο μοιάσει,
μήν κοιμηθες, σηκώσου πιά, ργή σου νά ξεσπάσει.
3. Ο χθροί σου ξεσηκώθησαν, βρυχονται στίς αλές τους,
καί λοι πού σ’ μίσησαν, σκώνουν τίς κεφαλές τους.
4. Στρώνουν πανοργα σχέδια, νά σβύσουν τόν λαό σου,
κακές βουλές γιά τσ’ κλεκτούς, κι' ἐκείνους νά πληγώσουν.
5. Κι’ επαν. μπρός νά τούς χαλάσουνε, τό θνος τους νά σβύσει,
καί τ’ νομά τους λότελα, νά φύγει π’ τήν κτίση.
6. λοι τους τ’ ποφάσισαν, μέ μόνοια τό διο,
κι’ πέγραψαν τήν δίκη τους, γιά σένα ποχεις δίκιο.
 …………………………………………………………….
10. Γς Μαδιάμ τούς φησε, τίς χρες πο ζονε
σάν τόν Σισάρα σβσε τους, κι’ λοι τους νά χαθονε.
 ………………………………………………………..
12. Τούς ρχοντες τους, λους τους, κανέναν μήν φήσεις,
 ρήβ, τόν Ζήβ, καί τόν Ζεβεέ,  τόν Ζαλμανά νά κρίνεις.
13. Πού λοι τους τό θέλανε, νά πάρουν δικιά τους,
τήν χρα σου, τά για, κάθε κληρονομιά σου.
14. Θεέ μεγαλοδύναμε, δσε  τους νά χαθονε,
σέ μπόρα, νεμοστρόβιλο, καλάμι νά γενονε.
15. Κατάκαψέ τους λους τους, σάν σπίθα πού φουντώνει, 
σάν φλόγα πού δέν σβύνεται, καί καίει καί τά ρη
16. Μέ θύελλες τούς σκόρπισε, κανείς νά μήν πομείνει,
μέ τήν ργή σου λισε τους, νά φύγουν π’ τήν κτίση.
17.  Στά πρόσωπά τους νά γραφτον, λες ο τιμίες,
μπάς καί ζητήξουν μιά φορά, νά σβύσεις τσ’ μαρτίες.
18. Στ’αἰῶνες πο ρχονται, νά ντρέπουνται πού ζονε,
νά ασχύνονται πού καναν, νά σβύσουν, νά χαθονε.
19. Νά μάθουνε πς Κύριος, εναι τό νομά σου,
μέγας Θεός καί ψιστος, στήν γ τήν δικιά σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου