Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Προφήτης Ἠλίας, ἁγιοφάραγγο, Ἀντί μνημοσύνου...

27  Μαίου 2006

14 Φεβρουαρίου 2013

Καὶ εἶπεν Ἠλιού· Ζηλῶν ἐζήλωσα τῷ Κυρίῳ παντοκράτορι, ὅτι ἐγκατέλιπον τὴν διαθήκην σου οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὑπολέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν.                       B'  Βασιλειῶν


'Ἐδώ στήν κορυφή , σέ τούτη τήν Ἁγία Τράπεζα λειτούργησε ὁ π. Εὐτυχιανός ἀμέτρητες φορές. Τίς περισσότερες  ἤτανε οἱ δυό τους. Ἐκεῖ δοξάζανε τόν Κύριό τους, καί εὐχότανε γιά τίς ἁμαρτίες μας. Ὁ π. Εὐτυχιανός δέν θά λειτουργήσει ξανά στόν πρ. Ἠλία, καί ὁ π. Θεόδωρος δέν ἔχει τόπο νά βάλει τήν κεφαλή του. Δέν θέλουνε νά ξανακτιστεῖ  τό ἐξωκκλήσι αὐτοί πού τό γκρέμισαν.

Σημείωση. Εἴπανε στόν κόσμο πώς ἔπεσε κεραυνὀς  κι' ἔριξε τόν Πρ. Ἠλία τοῦ παππούλη Θεόδωρου. Τα σύνεργα πού τόν γκρέμισαν εἶναι  ἀκόμα ἐκεῖ. Ὁ κεραυνός θά πέσει  κάποτε στ' ἀλήθεια......  Ἐσύ προφήτη Ἠλία ξέρεις τόν τόπο καί τόν τρόπο......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου