Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013





Κύριε, ἐκέκραξα πρός σέ,
εἰσάκουσόν μου, Κύριε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου