Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013


.....ἐν τῶ άναστῆναι  εἰς κρίσιν τόν Θεόν,

ὅτι ἐνθύμιο ἀνθρώπου ἐξομολογήσεταί σοι,
καί ἐγκαταλλειμα ἐνθυμίου ἑορτάσει σε..
                  Ψαλμ. οε' 10-11

Ὅταν θ' ἀναστηθεῖ Θεός, τόν κόσμο νά δικάσει,

τ' ἀνθρώπου ἡ κάθε θύμηση, ἐσένα θά δοξάσει,
κι' ἀπομεινάρι ἀνάμνησης, κι' αὐτό θά ἑορτάσει.


καί θυμήθηκα....

"ἤκουον μόνον τήν φλογέραν, κι' ἐκοίταζον
νά ἴδωσι πού ἦτο ὁ αὐλητής, ὅστις δέν ἐφαίνετο"

Α. Παπαδιαμάντης, Τό μοιρλόγι τῆς φώκιας.

"Ηὐλησαμεν ὑμῖν καί οὐκ ὠρχήσασθε"

Λουκ. 7,32

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου