Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Μνήμη Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ ΘεοφόρουἜγραψε πρίν μαρτυρήσει ὁ ἅγιος ἀπό τήν φυλακή, λίγο πρίν παραδοθεῖ στά λιοντάρια. "Ζῶν γράφω ὑμῖν, ἐρῶν τοῦ διά Χριστόν ἀποθανεῖν. Ὁ ἐμός ἔρως ἐσταύρωται. Οὐκ ἔστιν ἐμοί πῦρ φιλοῦντι. Ὕδωρ δέ ζῶν, ἁλλόμενον ἐν ἐμοί ἔσωθεν λέγει. Δεῦρο πρός τόν πατέρα.. Οὐχ ἥδομαι τροφῆ φθορᾶς, οὐδέ ἡδοναῖς τῦ βίου τούτου. Ἄρτον Θεοῦ θέλω. Ἄρτον Οὐράνιον, ἄρτον ζωῆς, ὅ ἐστι σάρξ Χριστοῦ. Καί πόμα θέλω τό πόμα αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἀγάπη ἄφθαρτος, καί ἀένναος ζωή. Πιστεύαστέ μοι, ὅτι τόν Ἰησοῦν φιλῶ τόν ὑπέρ ἐμοῦ παραδοθέντα" Ἐπιστ. ἀγίου Ἰγνατίου πρός Ρωμαίους

Ἐτοῦτον τόν ἅγιο τονέ ζηλεύγω. Προσπαθῶ νά τόν ἁγγίξω, μά δέν μπορῶ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου