Κυριακή, 3 Αυγούστου 2014

Kαλοκαίρι......

Χάραμα στόν ΚόφιναὉ Θεός, ὁ Θεός μου, πρός σέ ὀρθρίζω,
ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου,
ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου
ἐν γῇ ἐρήμῳ καί ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ.

                                                            Ψαλμός 62.1

Θέε μου, ξημέρωμα προσεύχομαι, ὀντέ γλυκοχαράζει·
τότες, ἡ ψυχή μου σέ ποθεῖ καί βαριαναστενάζει,
μά πιό πολύ σ' ἀναζητᾶ ἡ σάρκα πού σπαράζει,
ἐδῶ στήν γῆ, τήν ἄνυδρη, τσ' ἐρήμου ἀποῦ μοιάζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου