Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Προφήτη Ἠλιοῦ, Ἀρχαῖα Ἀρκαδία

Ἡ Ἀρχαὶα Ἀρκαδία ἀναφέρεται γιά πρώτη φορά στόν Πολύβιο 221 π. Χ. Καταστράφηκε ἀπό τούς Ρωμαίους. Στά πρώτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ  ἦταν ἔδρα ἐπισκόπου. Σάν πόλη ἀνεξάρτητη εἶχε κόψει νομίσματα μέ τήν κεφαλή τοῦ Ἄμωνος Διός καί ἀπό τό ἄλλο τῆς Ἀθηνᾶς, μέ τήν λέξη ΑΡΚΑΔΩΝ. Ἐπισκοπή Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ὑπάρχει καί σήμερα.  Τό οἰκοδομικό της ὑλικό εἶναι διάσπαρτο γύρω ἀπό τόν Πρ. Ἠλία σέ μεγάλη ἔκταση.  Βρίσκεται στά ὅρια τοῦ χωριοῦ Ἀφρατί, στήν ἐπαρχία Πεδιάδος, στό νομό Ἠρακλείου. Χρόνια πολλά.
Εὐχαριστῶ τόν φίλο μου Παῦλο γιά τήν πρόσκληση καί τήν φιλοξενία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου