Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014
Δέν εἶναι φυσιολογικό νά ὑφίσταται ἡ γραφή, κι' ἐμεῖς νά διαβάζουμε. 
Τό γεγονός τοῦτο φτάνει γιά νά πειστοῦμε πώς ὁπωσδήποτε δέ ζοῦμε ἀκέρια τήν ζωή μας.

 Γ. Σαραντάρης
 23.7.38


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου