Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Εἰς μνήμην μ. Θεοπίστης, ἡγουμένης Μ. Παλιανῆς
Ἡ μοναχή Θεοπίστη ἐγεννήθη τό 1927.
Σέ ἡλικία 12 ἐτῶν ἔγινε νύμφη τοῦ Χριστοῦ. 
Σήμερο, 4 τοῦ Φλεβάρη, τό ξόδι της.
Αἰωνία της ἡ μνήμη.
Χριστός Ἀνέστη.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου