Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Α' Κατανυκτικός ἑσπερινός...


Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, 
ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, 
πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου