Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Μέγα Ἀπόδειπνο, ἅγιος Ματθαῖος...

Ψυχή μου, ψυχή μου,
ἀνάστα, τί καθεύδεις ;
Τό τέλος ἐγγίζει, 
καί μέλλεις θορυβεῖσθαι.
Ἀνάνηψον οὖν, 
ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, 
ὁ πανταχοῦ παρών, 
καί τά πάντα πληρῶν
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου