Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018

Ἀποκάθήλωσης, Ἅγιος Ματθαῖος Σιναϊτῶν....Ἀνεδήσω γάρ στέφανον ὕβρεως, 
ὁ τήν γῆν ζωγραφήσας τοῖς ἄνθεσι·
καί τήν χλαῖναν χλευαζόμενος ἐφόρεσας, 
ὁ νεφέλαις περιβάλλων τό στερέωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου