Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

Ἅγιος Ματθαῖος...
Παθῶν μέ ταράττουσι προσβολαί,
πολλῆς ἀθυμίας ἐμπιπλῶσαί μου τήν ψυχήν· 
εἰρήνευσον κόρη τῇ γαλήνῃ, 
τῇ τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ σου Πανάμωμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου