Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

Ἡμερολόγια...
Καράβι  νοιώθω πού ταξιδεύει. 

Καί κρατῶ τό ἡμερολόγιό του 

θαρρεῖς κι εἶμαι ὁ γραμματικός 

ἤ ὁ καπέτανιος πού πρέπει νά τό γράφει. 

Γιατί, κάποτε θά μοῦ ζητήξουνε λογαριασμό 

καί θά τούς δείξω ἐτοῦτες τίς σελίδες 

νά δοῦνε ἄν ἔκλεψα, 

ἄν προσπάθησα νά φἐρω τό καράβι 

στό λιμάνι πού μοῦ ΄χανε παραγγείλει. 

Μά κι ἄν δέν φτάξει στό λιμάνι, 

θά τό βροῦν σέ κάποιο μπουκάλι 

πού ταξίδεψε στή θάλασσα 

καί βγῆκε ὅπου ἤθελε ὁ Θεός. 
.................................................

Δέν γνωρίζω πόσο θ' ἀξίζει ὅτι ἔζησα, 
μά θαρρῶ πώς εἶναι λίγες οἱ λέξεις νά περιγράψουν 
ὅτι εἶδα καί μύριζα, ὅτι ἄγγιξα κι ἄκουσα τότες πού θά κριθῶ. 

Παρασκευή 8 Ἰουνίου 2007Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου