Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Περιφορά τῆς τιμίας κάρας του ἁγίου Τίτου στό Ἠράκλειο...


Μικρό ἱστορικό..

Ὁ μητροπολιτικός ναός τοῦ Χάνδακα ἦταν άφιερωμένος στόν ἅγιο Τίτο, πρῶτο ἐπίσκοπο καί προστάτη τοῦ νησιοῦ, τήν ἐποχή τῆς ἐνετοκρατίας. Ὁ πρῶτος ναός κτίστηκε κατά τόν 6ο αίώνα στήν Γόρτυνα, πρωτεύουσα τῆς Κρήτης, καί ἦτανεκεῖ  καί τό λείψανο τοῦ ἁγίου. Μετά τήν καταστροφή τῆς Γόρτυνας ἀπό τούς Σαρακηνούς τό 824, νέα πρωτεύουσα ὁρίστηκε ὁ Χάνδακας (τό Ἠράκλειο), πού ἔγινε καί ἡ ἕδρα τοῦ μητροπολίτη Κρήτης. Κατά την περίοδο αὐτή κτίστηκε ὁ ναός τοῦ άγίου Τίτου στόν Χάνδακα και ἐκεῖ πιά μεταφέρθηκε ἡ κάρα τοῦ ἁγίου, ἡ μόνη πού διασώθηκε ἀπό τά λείψανά του.  Ὅταν ἦρθαν στήν Κρήτη οἱ Βενετοί, ὁ ναός τοῦ ἁγίου Τίτου πέρασε στα χέρια τῶν λατίνων ἀρχιεπισκόπων. Ἔγινε τόπος προσκυνήματος ίσότιμος μέ τούς ἁγίους τόπους για τούς καθολικούς.  Ὁ  ναός ἀνακαινίστηκε καί ἐγκαινιάστηκε ἀπό τόν ἀρχιεπίσκοπο Fantίno Dandolo τό 1446, ὁ ὁποῖος  καί τοποθέτησε στήν ἁγία Τράπεζα τῆς νέας ἐκκλησίας τήν κάρα τοῦ ἁγίου Τίτου. Ἡ ἡμέρα τῆς μνήμης του ἑορταζόταν μέ ἐξαιρετική μεγαλοπρέπεια καί στίς τελετές ἔπαιρνε μέρος καί ὁ ὀρθόδοξος κλῆρος τῆς πόλης. Ἐξέθεταν γιά προσκύνημα τῆς μέρα τῆς ἑορτῆς του τήν κάρα τοῦ ἁγίου, συνήθεια πού συνεχίστηκε στήν Βενετία μετά τήν πτώση τοῦ Χάνδακα στούς Τούρκους τό 1669. Ἡ κάρα ἔκτοτε ἦτανε στην λειψανοθήκη τοῦ ἁγίου Μάρκου ἔως τό ἔτος 1966.  297 χρόνια ἀργότερα, ἐπεστράφει στόν ναό τοῦ ἁγίου Τϊτου στό Ἠράκλειο.  Ἡ ἐπανακομιδη τῆς τιμίας Κάρας ἀπό τήν Βενετία ἔγινε τήν Κυριακή τοῦ τυφλοῦ 15 Μαίου, τοῦ ἔτους 1966. Ἡ ἐπέτειος αὐτή ἑορτάζεται μέ μεγαλοπρέπεια κάθε χρόνο στήν πόλη μας καί γίνεται περιφορά τῆς κάρας τοῦ ἁγίου.

Ἔχει ἀκόμα ὁ Θεός γιά τήν πόλη μας....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου