Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

+Τρίτη Β' Νηστειῶν

Πρός τήν σπηλιά τοῦ ἁγίου Ἰωάννου


                


                  Ψ Α Λ Μ Ο Σ   121ος
                                  Ὠδή τῶν ἀναβαθμῶν


Εὐφράνθηκα πού ἄκουσα, ἀπό  φωνή ὁσίου·
θά πᾶμε πάλι στόν ναό, στόν οἶκο τοῦ Κυρίου.
2. Καί πάτησαν τά πόδια μας, τίς πλάκες στόν  ναό σου,
στ' αὐλές σου, πόλη μας τρανή, στό χῶμα τ' ἅγιό σου.
3. Πόλη τήν οἰκοδόμησε, τήν Ἰερουσαλήμ του,
γερά τά σπίτια τἄστεσε, σέ πέτρα καί στήν γῆ του.
4. Στίς σκάλες ἀνεβαίνανε, οἱ δώδεκα φυλές του,
φυλές Κυρίου πού τηροῦν, καί νόμους κι'  ἐντολές του,
δοξάζουνέ του τ' ὄνομα, κι' ὅλες του τίς βουλές του·
5. Ἐκεῖ βασίλεψαν τρανοί, ρηγάδες πού δικάζουν,
τοῦ θρόνου εἶναι τοῦ Δαυίδ, ὅλοι πού διατάζουν.
6. Μέ προσευχές, στήν πόλη σας εἰρήνη τσ' εὐχηθεῖτε,
ὅσοι ἀγαπάτε τήν Σιών, τά ἐλέη του θά βρεῖτε.
7. Εἰρήνη νἄχει ἡ πόλη σου, κι' ὅλα τά φρούριά σου,
πλούτη καί τά παλάτια σου, τά κάστρα τά ψηλά σου.
 8. Θέε μου, εἰρήνη ἐζήτηξα, γι' αὐτή 'νε ἐδῶ τήν πόλη,
ἐκειά πού ζοῦνε οἱ συγγενεῖς, τ' ἀδέρφια κι’ οἱ σαντόλοι·
9. Γιά χάρη ἐτούτου τοῦ ναοῦ, τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου,
τά ἀγαθά σου ἐζήτηξα, νά δώσεις τοῦ ἁγίου.

σάντολος: νονός, ἀνάδοχος
  Τό ἐρημητήριο καί τό σπήλαιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐρημίτου, Μονή Γκουβερνέτου, Ἀκρωτήρι Χανίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου