Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

+Πέμπτη Γ' Νηστειῶν

Τιμίου Σταυροῦ, Κόφινας 2012


                      Ψ Α Λ Μ Ο Σ  124ος      
                                                    Ὠδή τῶν ἀναβαθμῶνσοι ἐλπίζουν στόν Θεό, μοιάζουνε στήν Σιών του·
ὅποιος θά ζεῖ στήν πόλη του, τόν ἔχει καί φρουρό του.
2. Ὅπως βουνά τήν ζώνουνε, ψηλά καί τήν φυλάσσουν
προστάτης θἄναι  τοῦ λαοῦ, ὅσους αἰῶνες κάτσουν.
3. Δέν θά ἀφήσει ὁ Θεός, τήν ράβδο τῶν ἀνόμων,
νά πέσει πάνω στ’ ἅγιους, στ’ αἰῶνες τῶν αἰώνων.
Νά μήν ἁπλώσουνε κι’ αὐτοί, μές στήν ἀπελπισία,
τό χέρι τους στό ἄδικο, καί ζοῦν στήν ἀνομία.
4. Δῶσε ἀγαθά στούς ἀγαθούς, Κύριε, στήν ζωή τους,
φέρε χαρές στούς τίμιους, γειάνε τους τήν πληγή τους.
5. Αὐτούς, πού μέ τούς ἄνομους, διαλέγουνε καί ζοῦνε,
νά τούς κολάσεις, Κύριε, καί νά τυραννιστοῦνε.
Εἰρήνη φέρε στόν λαό, στόν κόσμο, νά χαροῦνε.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου