Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

+Παρασκευή Δ' τῶν Νηστειῶν

Βυζαντινό Μουσεῖο Θεσσαλονίκη                                                                                              Μάρτης 2014                  Ψ Α Λ Μ Ο Σ  126ος
                                  Ὠδή τῶν ἀναβαθμῶν

ν δέν τό κτίσει ὁ Θεός, τό σπίτι πού θά μείνεις,
μάταια ἐκοπιάσανε, κτίστης κι' ὁ νοικοκύρης
 Ἄν δέν φυλάξει ὁ Θεός, τήν πόλη πού θά ζοῦμε,
ἄδικα ἐξαγρύπνησαν, αὐτοί πού τήν φρουροῦνε.
2. Ἄδικα πᾶτε γιά δουλειές, πρωτοῦ νά ξημερώσει,
ἄδικα ἀπό τράπεζα, σκώνεσθε πρίν ξεστρώσει.
Ἐσεῖς θά τρῶτε τό ψωμί, μέ κόπο καί ὀδύνη,
τήν ὦρα πού τούς δίκαιους, αὐτός θά τούς κοιμίζει.
3. Δέστε τούς κληρονόμους του, παιδιά ‘ναι τοῦ Κυρίου,
καρποί κοιλιᾶς τῶν γυναικῶν, βλαστάρια ἑνός ἁγίου.
4. Βέλη μακρά καί κοφτερά, σέ δυνατοῦ τή χέρα,
μοιάζουν οἱ γιοί στό σπίτι του, δίπλα μέ τόν πατέρα.
5. Μακάριος ὁ ἄνθρωπος, τέτοια παιδιά  πού κάνει·
τσ’ ἐχθρούς του δέν θά ντρέπεται, στό δρόμο σάν μιλάει. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου