Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

+Παρασκευή Ε' τῶν Νηστειῶν

                       Ψ Α Λ Μ Ο Σ  128ος
                                                  Ὠδή τῶν ἀναβαθμῶν

Πολλές φορές στήν νιότη μου, ἐχθροί μέ πολεμῆσαν,
πές το Ἰσραήλ, νά μάθουνε, τά μάτια σας τί εἶδαν·
2. Πολλές φορές στήν νιότη μου, ἐχθροί μέ πολεμῆσαν,
μά δέν μέ πείραξε κιανείς, τρίχα μου δέν ἀγγίξαν.
3. Στίς πλάτες μέ κτυπούσανε, σάν τό σφυρί τ’ ἀμόνι,
πολύ καιρό μέ πλήγωναν, ἁμαρτωλοί κι’ ἀνόμοι. 
4. Δίκαιος εἶσαι, Κύριε, καί βλέπεις τσ’ ἁμαρτίες,
κόψε  σ’ αὐτούς τίς κεφαλές, πού κάνουνε ἀνομίες.
5. Τά πίσω μπρός νά πάρουνε, νά πέσουνε ὀμπρός σου,
αὐτοί πού ἐμίσησανε, τήν πόλη, τήν Σιών σου.
6. Σάν χορταράκι νά γενοῦν, σέ δῶμα πού φυτρώνει,
πού μόλις βγεῖ ξεραίνεται, κι’ οὔτε ποτέ μεστώνει·
7. Τήν χέρα δέν ἐγέμισε, ποτέ τοῦ θεριστή του,
δεμάτι στήν ἀγκάλη του, δέν εἶδε στήν ζωή του.
8. Κι’ ὅσοι περνοῦσαν δίπλα τους, δέν εἴπανε ποτέ τους·
ἡ  χάρη τοῦ Κυρίου μας, πάντα νά σᾶς σέ βλέπει,
μήτε κι’ αὐτοί ἀπάντησαν, εὐχή του νά σᾶς στέκει.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου