Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ἀναβαθμοί.....Ψαλμός 125ος

1.Ἐν τῷ ἐπιστρέψαι Κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν Σιὼν 
ἐγενήθημεν ὡσεὶ παρακεκλημένοι. 
2. τότε ἐπλήσθη χαρᾶς τὸ στόμα ἡμῶν καὶ ἡ γλῶσσα ἡμῶν ἀγαλλιάσεως. 
τότε ἐροῦσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ἐμεγάλυνε Κύριος τοῦ ποιῆσαι μετ᾿ αὐτῶν. 
3. ἐμεγάλυνε Κύριος τοῦ ποιῆσαι μεθ᾿ ἡμῶν, 
ἐγενήθημεν εὐφραινόμενοι. 
4. ἐπίστρεψον, Κύριε, τὴν αἰχμαλωσίαν ἡμῶν 
ὡς χειμάρρους ἐν τῷ νότῳ. 
5. οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσι. 
6. πορευόμενοι ἐπορεύοντο καὶ ἔκλαιον βάλλοντες τὰ σπέρματα αὐτῶν· 
ἐρχόμενοι δὲ ἥξουσιν ἐν ἀγαλλιάσει αἴροντες τὰ δράγματα αὐτῶν.

Μεταγραφή

Θιός σάν μᾶς ἐπέστρεψε κι ἤρθαμε στήν πατρίδα,
εἰς τήν Σιών παρηγοριά ἐβρίχναμε κι ἐλπίδα.
2. Κι ἀγάλλιασε τό στόμα μας κι ἡ γλώσσα ἀπό τούς ὕμνους·
τότες τά ἔθνη θέ νά ποῦν· τρανά ΄καμε γιά ΄κείνους.
3. Γιά χάρη μας ὁ Κύριος τρανά ΄χει ξετελέψει,
μά κι ἡ χαρά πού νοιώθωμε ποτέ δέν θά τελέψει.
4. Ἐπίστρεψε τ' ἀδέρφια μας πού ζοῦνε  ξορισμένοι,
σάν τούς χειμάρρους τοῦ νοτιά ἡ γῆ μας τσ' ἀνιμένει.
5. Μέ δάκρυα ὅσοι σπέρνουνε χαρούμενοι θερίζουν.
6. Πηγαίνανε στήν ξενητειά καί σπέρνανε μέ δάκρυ·
ἐγύρισαν κι ἀγάλλιασαν σκώνονας τό δεμάτι.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου