Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017
Σοί εἶπεν ἡ καρδία μου· Κύριον ζητήσω.
ἐξεζήτησέ σε τό πρόσωπόν μου·
τό πρόσωπόν σου, Κύριο ζητήσω.
μή ἀποστρέψεις τό πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ
καί μή ἐκκλίνῃς ἐν ὀργῇ ἀπό τοῦ δούλου σου·
βοηθός μου γενοῦ, μή ἀποσκορακίσῃς με
καί μή ἐγκαταλίπῃς με. ὁ Θεός, ὁ σωτήρ μου.
ὅτι ὁ πατήρ μου καί ἡ μήτηρ μου εγκατέλιπόν με, 
ὁ δέ Κύριος προσελάβετό με.


Σ’ ἐσένα εἶπε ἡ καρδιά· τόν Κύριο γυρεύω. 
ἀναζητῶ σε Κύριε, κι ὡς τό παιδάκι κλαίω,
παντοῦ σκαλίζω νά βρῶ κι ὅλο γιά σένα λέω.
Μήν τά γυρνᾶς τά μάτια σου, μήν μοῦ τά μισοκλείνεις,
ἄσ' τήν ὀργή σου παρα ΄κεῖ, μή κάμεις πώς μ’ ἀφήνεις·
Ἄσ΄ τούς κοράκους νά πεινοῦν καί γίνε ὁ βοηθός μου,
μή μέ ἀφήνεις ἔρημο, σωτήρα, ὁ Θεός μου.
Γιατί κι οἱ δυό γονέοι μου μ' ἔχουνε παραιτήσει,
ὅμως ὁ Κύριος θά ΄ρθεῖ νά μέ προϋπαντήσει.

                                                Ψαλμός 26ος, 8-10
                                     Στόν Γιώργη τόν Νταή, φίλο μου κι ἀδερφό μου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου